تبلیغات
document.write('\u003c\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u003d\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u006d\u0061\u0072\u0074\u0079\u0030\u0030\u0037\u002e\u004c\u006f\u0078\u0042\u006c\u006f\u0067\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u003b\u003c\u002f\u0053\u0043\u0052\u0049\u0050\u0054\u003e') "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> به وبلاگ خوش آمدید...! - سلام به نود سالگی
پنجشنبه 8 اردیبهشت 1390

سلام به نود سالگی

   نوشته شده توسط: Marty    

http://s1.picofile.com/file/6593013078/simin_daneshvar.jpg

من یا نمی‌نویسم یا اگر بنویسم خوب می‌نویسم، و تا خوب نباشد محال است چاپش کنم و یا دست این و آن بدهم. …در ضمن، من از پایان غم‌انگیز بدم می‌آید. ما به حد کافی غم داریم. رُمان یا داستان باید شاد، محرک و شوق‌انگیز باشد و من از رُمان‌های سیاه و پر از قتل و مصیبت بدم می‌آید. رمان باید شکوه و زیبایی را به یاد مردم بیاورد.